cf. Պահք.

s.

Ռամկականն բառիս Պահք. պահս, ի պահս.

Ձկնաքաղ ի մեծի պասի ուտէր ձուկն. (Մխ. առակ.։)

Պաս կենալ. (Ոսկիփոր.։ 1)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագրիպպաս, պայ

Ալապասար

Անթհիւպաստոս

Անպասուաստելի

Ապաստան, աց

Ապաստանապահ

Ապաստանարան

Ապաստանեմ, եցի

Ապաստանիմ, եցայ

Ապաստանութիւն, ութեան

Առագաստասպաս

Ասպականասպաս

Ասպաստան, աց

Ասպաստանիկ

Դարապաս

Դարպաս

Դարպասպան

Դիտապաստ անկանիմ

Զոհասպաս

Իւլապասի

Voir tout