adj.

Ուր իցէ օրհներգութիւն ինչ.

Զոր եւդաւիթ օրհներգական բերանով գոչէ։ Զմովսէսականն իմացարու՛ք աւարտել զօրհներգական մարգարէութիւնսն. (Եպիփ.։ եւ Թէոդոր. մայրագ.։)