s.

daily service.

s.

ἑφημερία diurnae vices. օրաթիւ օր ըստ օրէ կարգաւ մուտք ի պաշտօն.

Զամենայն իշխանս օրամտիցն ի սպաս անձնապահաց թագաւորին։ Մնացորդացն օրամտիցն ի պաշտօն քահանայիցն։ Օրամտից քահանայիցն եւ ղեւտացւոց։ Ըստ օրամտից պաշտաման ձերոյ. (՟Ա. Մնաց. ՟Լ՟Է։)