adj.

variable, changeable, uncertain as the wind.

adj.

Դիւրափոփոխ հանգոյն օդոց.

Այսպիսի մարդկան կենցաղս, անհաստատուն ծով, օդադիւր՝ երազ անվստահանալի. (Մաշկ.։)