s.

heathen pontiff.

Other definitions containing this entry

Մեհենապան

cf. Քրմապետ.


Մեհենապետ

cf. Քրմապետ.


Voir tout

s.

ἁρχιερεύς pontifex (paganus). Պետ եւ գլուխ քրմաց. չքահանայապետ.

Աւգոստոս համարեցաւ մեծ քրմապետ. (Եւս. քր. ՟Բ։)

Հրամայեալ քրմապետին. (Ճ. ՟Ա.։)

Զոր առեալ քրմապետացն, որ էին յազգէ վահունաց։ Մեհեանս շինեալ՝ զեղբայր իւր երուազ քրմապետ կացուցանէ։ Քրմապետ կարգեր վնդոյ զորդին իւրոյ շերոյ. (Խոր. ՟Բ. 11. 37։ Յհ. կթ.։)

Étymologie