adj.

sharing in the spirit and knowledge of J.-C.

adj.

Աստուածիմաստ. ունօղ յինքեան զիմաստ քրիստոսի՝ ըստ պօղոսի.

Քրիստոսիմաստ եկեղեցականաց (կամ եկեղեցականաց) նմանեալք. (Նար. յովէդ.։)

Étymologie