adj.

մ. Քրիստոսաբար, եւ քրիստոնեաբար. որ ոք կամ որ ինչ է ստ քրիստոսական կրօնից.

Ոչ ուղիղ գնան ի ճշմարտութեան աւետարանին, զի հեթանոսերէնք էին (միանգամայն) եւ հրէերէնք, եւ քրիստոսերէնք էին օրէնսերէնք. (Եփր. գաղ.։)