s.

plants, vegetables.

adj.

Բառ անյայտ, որպէս Բոյս ինչ, կամ մետաղ. զի ուր գրի ըստ հյ. Մաքս. ի դիոն.

այլեւ յանշունչս գտանես այսպիսի զօրութիւնս ի բոյսս եւ ի քսինս. ի յն. դնի.

Ի բոյսս, եւ ի խոտս, եւ ի մետաղս։

cf. Քսուկ։