s.

offensive smell, stink, fetidness.

s.

Որպէս ռմկ. քու՛ռ հոտ. այսինքն Ժանտ հոտ. գարշահոտութիւն. (իսկ իբրեւ ա, Գարշահոտ, տե՛ս ՔՌԻ)

Ի խառնակութենէ նոցա քռահատոյն լինին ցաւք ի մարդիկ. (Հ։ եւ Ոսկիփոր.։)

Étymologie