adj.

ordered or imposed by thee or by thyself.

adj.

Ըստ քոյին հրամանիդ. առ ի քէն հրամայեալ.

Օրէնս յարկայս օրհնաբանելիս ... քոյինահրաման պատուէրս կենաց. (Նար. ՟Զ՟Ե։)