adj.

hatebreathing.

adj.

Ունօղ զքէն ոխակալ. մախացօղ.

Թշնամի չար քինաւորն եւ նախանձաւորն։ Փակին ի ստորին բանտի քինաւոր ամազեկացիքն։ (Եւս.պտմ. ՟Դ. 15։ Նար. ՟Ղ՟Ա։ Փիլ. լին. ՟Դ. 238։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քինաւոր քինաւորք
accusatif քինաւոր քինաւորս
génitif քինաւորի քինաւորաց
locatif քինաւորի քինաւորս
datif քինաւորի քինաւորաց
ablatif քինաւորէ քինաւորաց
instrumental քինաւորաւ քինաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քինաւորութիւն, ութեան

Voir tout