s.

vengeance.

cf. ՔԻՆԱԽՆԴՐՈՒԹԻՒՆ.

Չարայուշ քինահանութիւն։ Ի քինահանութիւնս յոժարեցուցանէ սատանայլ առնուլ զվրէժս ի զրկողաց։ Ո՛չ անձամբ ինչ պահանջել քինահանութիւն. (Մանդ. ՟Ժ՟Բ։)

Քինահանութեան անարգանաց շապհոյ։ Քինահանութիւն վրէժխնդրութեան արարեալ։ Ոչ իսպառ քինահանութեամբ վարիլ առ հարկատուսն եւ առ հնազանդս իւրեանց. (Արծր. ՟Ա. 15։ ՟Բ. 2։ ՟Դ. 11։)

Զքինհանութիւն եւ զնախանձ ի բա՛ց մերժեսցուք։ Զքինահանութեան ախտն ի սրտէդ արմատախի՛լ արասցես. (Ոսկ. մտթ.։ Ճ. ՟Գ.։)

Մեղայ ոխակալութեամբ, քինհանութեամբ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քինահանութիւն քինահանութիւնք
accusatif քինահանութիւն քինահանութիւնս
génitif քինահանութեան քինահանութեանց
locatif քինահանութեան քինահանութիւնս
datif քինահանութեան քինահանութեանց
ablatif քինահանութենէ քինահանութեանց
instrumental քինահանութեամբ քինահանութեամբք