s.

aliment, food.

s.

Բառ յն. խիլօ՛ս. χιός pabulum, alimonia. Կերակուր. խիւս. բուտ. ճարակ. որպէս եւ խիւլօ՛ս, χυλός, χυμός succus. հոյզն ( եօզ ) ուտելեաց.

Աքիւլեւս անուանեցաւ, իբր ո՛չ քիղոսիւ սնեալ. քանզի քիղոս սովորական կերակուրս է. (Նոննոս.։)