s.

stone-carrier;
cf. Քարուկիր.

adj.

Կրօղ զքար. բեռնակիր քարանց. քար կրօղ.

Առն միում ի քարակրացն. (Ճ. ՟Գ.։)

Կամ իբր Քարուկիր շինած. քեարկիր, քեավկիր.

Թէ քարակիր առնես (զամբարանոցն), եւ թէ այլ ցեղ շէնք. (Վստկ.։)

Étymologie