adj.

full of stones, stony;
— առնել, to fill or block up with stones.

adj.

Լցեալ քարամբք.

Զուռուցիկ տիկսն մեծամեծս՝ քարալիցս, աւազալիցս. (Կաղանկտ.։) քարալից առնել. Քարամբք լնուլ. (յն. խճիւք խլել)

Քարալից արար զատամունս իմ. (Ողբ. ՟Գ. 16։)