adj.

Որ դրօշելով քանդակե զքար ի նմանութիւն մարդոյ կամ կենդանւոյ.

Որպէս քարադրօշիցն է տեսանել. քանզի առաջի կայ արուեստագիտին՝ կենդանւոյ ուրումն տեսիլ ի քարի ցուցա նել. (Նիւս. կազմ.։)