ՔԱՍԻՈՓԷ որ եւ ԿԱՍՍԻՈՊԷ. Κασσιοπή Cassiope. Անուն կնոջ կարգեալ ընդ հիւսիսային աստեղս.

Ձկունք հպեալ անդրոմիդեայ, եւ նա հպեալ քասիոփեայ. (Շիր.։)