adj.

four-winged.

Other definitions containing this entry

Լծակ, աց

lever;
balance;
քառաթեւին, arms of the cross;
— կշռոյ, beam of an assaying balance;
— թեքեալ or արմկնաձեւ, crook or elbow -;
— արգելիչ, detent -.


Քառաթեւեալ

cf. Քառաթեւ.


Քառաթեւեան

cf. Քառաթեւ.


Voir tout

adj. s.

Մակդիր սրբոյ խաչի, որ ունի զչորս թեւս կամ զբազուկս կամ զկողմանս.

ո՛վ սուրբ քառաթեւ։ Ո՛վ քառաթեւ լուսածին նիշ։ Որ ելե ի բարձրադիտակ քառաթեւին։ Ես ձայն զառիւծուն ասեմ, որ գոչէր ի քառաթեւին. (Շար.։ Նար. տաղ.։)

Զձեւ քառաթեւ խաչիս։ Խաչիս պատկեր էր քառաթեւ սուրբըն սեղան. (Շ. բարձր.։)

Աստ ի վերայ քառաթեւ սեղանոյն բանն պատարագել՝ հաւատացելոցն հանգչի հոգիս. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քառաթեւեալ

Քառաթեւեան

Voir tout