adj.

very brave, valiant, gallant, valorous, courageous.

adj.

ՔԱՋԱՐԻ ՔԱՋԱՐԻԱԳՈՅՆ. Քավ եւ արի. առաքինի. քաջաժիր.

Առաքինին խաղաղութեամբ վարի, եւ է միայն քաջարի. (Փիլ. լին. ՟Գ. 11։)

Քաջարիագոյնն այն եւ իմաստախոհ նահատակն. (Նիւս. ստեփ.։)