adj.

in the full vigour of youth, in the springtime of life, lively, brisk, vivacious, vigorous.

adj.

Յոյժ առոյգ. քաջազուարթ. դալարազուարճ.

Զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն (տունկս՝) յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի. (Պիտ.։)