adv.

like a valiant man, gallantly, valiantly.

adv.

Իբրեւ այր քաջ. արիաբար. առաքինաբար.

Քաջառնաբար ձայն տուեալ՝ յօգնութիւն կոչէր զսուրբն. (Զենոբ.։)

Étymologie