s.

sharp-mindedness, genius intelligence, sagacity.

s.

Կորովամտութիւն. հանճար. եւ Առատամտութիւն, բարեսիրութիւն. ողջմտութիւն.

ցուցանեմ քում ուսումնասէր քաջամտութեամդ. (Արծր. ՟Բ. 1։)

Ունիս քեզ օգնական եւ յոյս քաջամտութեան զտէր. (Աթ. սղ.։)

ամենայն բարեկենդանութեան եւ յաջողութեան եւ քաջամտութեան ախորժելագոյն. (Փիլ. լին. ՟Դ. 175։)

Մի՛ յաղագս յանդիմանութեան ատեր զսիրելին, այլ յաղագս քաջամտութեանն գովեա՛։ Առ քեզ դարձեալ փոխադրին՝ որք ի բարեկամաց քաջամտութիւնքն. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջամտութիւն քաջամտութիւնք
accusatif քաջամտութիւն քաջամտութիւնս
génitif քաջամտութեան քաջամտութեանց
locatif քաջամտութեան քաջամտութիւնս
datif քաջամտութեան քաջամտութեանց
ablatif քաջամտութենէ քաջամտութեանց
instrumental քաջամտութեամբ քաջամտութեամբք