s.

great faith.

s.

Հաստատութիւն ի հաւտս. մեծահաւատութիւն.

Առ ի ցուցանել զքաջահաւատութիւն նորա. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 16։)

Ոմն քաջահաւատութեամբ, եւ ոմն թերահաւատութեամբ. (Համամ առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջահաւատութիւն քաջահաւատութիւնք
accusatif քաջահաւատութիւն քաջահաւատութիւնս
génitif քաջահաւատութեան քաջահաւատութեանց
locatif քաջահաւատութեան քաջահաւատութիւնս
datif քաջահաւատութեան քաջահաւատութեանց
ablatif քաջահաւատութենէ քաջահաւատութեանց
instrumental քաջահաւատութեամբ քաջահաւատութեամբք