adj.

very talented, full of intelligence, witty.

adj.

ἑπιστήμων, εὑσύνετος scientia praeditus, bene intelligens, prudens, perspicax. Հանճարեղ. իմաստուն.

Ի քաջահանճար իմաստնոց. (Աթ. ՟Ը։)

Յօդս խօսին, եւ ոչ ի լսելիս քաջահանճարս. (Ածաբ. աղք.։)

Քաջահանճար եւ ուշեղ, իմաստուն եւ խոհեմ. (Մագ. ՟Ժ՟Դ։)

Ընդ այլոյ ումեմն քաջահանճարի զինքն դնել վերակացութեմբ. (Սկեւռ. լմբ.։)

Այդ բաւ է ձեր քաջահանճար իմաստիցդ մտաց. ո՛ղջ լեր. (Զքր. ծործոր.։)