adj.

flourishing, full-blown;
cheerful, brisk, joyous, merry-looking.

Other definitions containing this entry

Քաջազուարթ, ի, ից

cf. Քաջազուարճ.


Voir tout

adj.

ՔԱՋԱԶՈՒԱՐԹ ՔԱՋԱԶՈՒԱՐՃ. εὑανθής pulchre floridus εὑθηνούσα vigens, bene crescens. Զուարթագեղ. սաղարթազուարճ. քաջածաղիկ. ուռճացեալ. յուռթի. առոյգ, դալար. ծաղկեալ. զուարճալի. վայելչացեալ.

Քաջազուարթ եւ պտղաբեր այգի։ Դրախտ քաջազուարթ սաղարթացեալ. (Ճ. ՟Ա.։ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31։)

Տունկ քաջազուարճ երեւեալ։ Զքաջազուարճ եւ զսաղարթալի տունկն։ Մանկունք՝ որպէս տնկոցն քաջազուարճք՝ պահոց ջրով ոռոգեսցին. (Ճ. ՟Ը.։ Երզն. լս.։ Բրս. պհ.։)

Տեսանես զհասկ քաջազուարճ. (Փիլ. յովն.։)

Պարտէզ քաջազուարճ, զամենայն անկոցն ունելով յինքեան զգեղեցկութիւն։ Կին քո իբրեւ այգի քաջազուարճ. (Նիւս. երգ.։)

Քաջազուարճ լինին այգիք. (Վրդն. երգ.։)

Որպէս եւ տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ զծաղկեալ զազգս. (Պիտ.։)

Բարունակ՝ յորմէ զքաջազուարճ ողկոյզն կթեցաք. (Սկեւռ. աղ.։)

Քաջազուարճ վկայք բերեն զտանջանացն եւ զչարչարանացն զպարծանս։ Տնկէ զտունկն գեղեցիկ՝ զպտղաբեր եւ զքաջազուարճ։ Բերէ նա պտուղ քաջազուարճ, որ պիտանացու է հոգւոյ. (Վրք. հց. ձ։ կամ Եփր. դատաստ.։)