adj.

well armed;
այր —, man at arms.

adj.

որպէս εὕοπλος bene armatus, felix in armis. Քաջ զինեալ. վառեալ ընտիր զինուք. քաջազօր. քաջազօր. քաջայաղթ.

Պարակցեալք քաջազէն բռնութեամբ՝ ի յերկինս տարադէմ գնացին փախստեայ. (Շար.։)

Étymologie