adj.

well turned.

adj.

εὕκυκλος rotundus et volubilis. Բոլորակ գիւրաշրջիկ.

Զոր ինչ պայծառագոյն եւ տեսանելոյ գեղեցկագոյնիցէ, քաջաբոլոր արասցէ. (Պղատ. տիմ.։)