ՔԱՋԱԲԵՐՐԻ կամ ՔԱՋԱԲԵՐԻ. Նոյն ընդ Քաջաբեր.

Անուանեալս պահլաւս յանուն քաղաքին իւրեանցն եւ աշխարհին մեծի եւ քաջաբերւոյ. (Խոր. ՟Բ. 27։)