ՔԱՊՐՑԱԽ որ եւ ԿԱՊՐՑԱԽ. cf. ԿԱՊԱՐ. որպէս Կապպար.

Յաղագս քապրցախի, եւ թրմզի։ Քապրցաքն հակառակ է սորա, զի ինքն ընդ ինքն բուսնի. (Վստկ. ՟Ի՟Զ։)

Étymologie