adj.

Որ ողորմի քաղցրութեամբ. քաղցր ողորմութեամբ.

Նայել ձեզ հրէայք ի քաղցրողորմ կամսն, որ ոչ արկ ի գործ զնոյն՝ պատուհասել զձեզ. (Տաղ.։)