adj.

sweets, comfits, preserves.

adj. s.

Քաղցրութենի. քաղցր ինչ. քաղցրեղեն, անուշեղեն.

Դառնիս ինձ առն մասունս ընդ քաղցրաւենեացն ճաշակաց. (Նար. ՟Ի՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաղցրաւենի քաղցրաւենիք
accusatif քաղցրաւենի քաղցրաւենիս
génitif քաղցրաւենի քաղցրաւենեաց
locatif քաղցրաւենւոյ քաղցրաւենիս
datif քաղցրաւենւոյ քաղցրաւենեաց
ablatif քաղցրաւենւոյ քաղցրաւենեաց
instrumental քաղցրաւենեաւ քաղցրաւենեաւք