adj.

sooting demulcent, emollient;

med.

edulcorant.

adj.

Որ քաղցրացուցանէ, կամ քաղցրացոյց.

Դառնաճաշակ պտղոյն քաղցրացուցիչ. (Շար.։)

Դառնութեան ճաշակացն եղեւ քաղցրացուցիչ. (Շ. թղթ.։)

Ընդ աստի լիաբուղխ գինւոյս (մի՛ փոխանակեր) զըմպելին քաղցրացուցիչ։ Քաղցրացուցանել զջուրսն քաղցրացուցիչ տապովն. (Սարգ. ՟բ. պ. ՟Ե։ Վեցօր. ՟Դ։)

Étymologie