s.

loan.

s.

δανεισμός, -μα mutuatio. Փոխ. տալն զփոխ.

Որք գիտեն զփոխատուութիւնն.. . Ապա թէ փոխատուութիւն իրաւամբք վաճառոյ եղեւ. (Մխ. դտ.։)

Փոխատուութեամբ (կամ փոխատութեամբ ) տացէ կամ առցէ առանց վաշխի ելոյ. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Ա։)

Կամ μετάδοσις retributio. Փոխարէն. հատուցումն.

Անխրատն ո՛չ հաւատ ունի առ Աստուծոյ դատաստանն եւ փոխատուութիւնն, եւ ոչ գիտէ ողորմել վասն այնր յուսոյն. (Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փոխատուութիւն փոխատուութիւնք
accusatif փոխատուութիւն փոխատուութիւնս
génitif փոխատուութեան փոխատուութեանց
locatif փոխատուութեան փոխատուութիւնս
datif փոխատուութեան փոխատուութեանց
ablatif փոխատուութենէ փոխատուութեանց
instrumental փոխատուութեամբ փոխատուութեամբք