va.

to transmit, to hand down;

vn.

to be converted, turned, changed or transformed;
cf. Փոխանագիր.

ն.

μεταβιβάζω transfero, transpono. Անցուցանել առ այլ. աւանդել վոխանակաւ ի յաջորդս. անցընել.

Սակայն պահել հայրն իմ ջանաց, զազգս եւ զերկիր յիս փոխանցեաց. (Հեթում ոտ.։)

չ.

ՓՈԽԱՆՑԵԼ. չ. μεταβαίνω transeo, migro եւ դիմազ. μετιτέον transeundum est. Անցանել յայլ տեղի կամ յիրս ինչ կամ ի բանս. անցնիլ.

Ի տնկոցն ի կենդանիս փոխանցելով՝ ոչ անդէն ի զգայուն եւ ի գնալուն դիմէ բնությունս. (Նիւս. բն.։)

Յաղագս էի.. . փոխանցելի է մեզ այժմյարդարեւ գոյ՛ն արդարեւ էին Աստուածաբանականն գոյանունութիւն։ Փոխանցելի է մեզ այժմ իմիջին զարդ երկնայնոցն իմացութեանց. (Դիոն. ածայ. եւ Դիոն. երկն.։)

Եւ արդ փոխանցելի է մեզ եւ յայլսն, այսինքն ի բոյսս. (Մխ. առակ. ՟Կ՟Ե։)