s.

reciprocity;
compensation.

s.

ἁντιστροφή reciprocatio ἁνταπόδοσις retributio. Փոխանակաւ յետս դարձուցանելն. եւ Հատուցումն. փոխարինութիւն. փոխադարձ.

Առնեն փոխադարձութիւն գաւառաց եւ բերդից ի մէջ երկոցունց. (Արծր. ՟Ե. 3։)

Թէ համբառնայցեմք զձեռս, գտանեմք մեծ բարեւաց փոխադարձութիւն։ Մեծապարգեւին Աստուած խոնարհել, եւ փոխադարձութիւն ընդունելիւրով անկարօտութեամբն ի մեր ամենանուազ զանգուածոյս. (Խոսր.։)

Փրկեալքն ոչ են բաւական հատուցման զփոխադարձութիւն երախտեացն Աստուծոյ. (Լծ. կոչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փոխադարձութիւն փոխադարձութիւնք
accusatif փոխադարձութիւն փոխադարձութիւնս
génitif փոխադարձութեան փոխադարձութեանց
locatif փոխադարձութեան փոխադարձութիւնս
datif փոխադարձութեան փոխադարձութեանց
ablatif փոխադարձութենէ փոխադարձութեանց
instrumental փոխադարձութեամբ փոխադարձութեամբք