s.

scarab, dung-beetle.

cf. ԲՆԴԵՌՆ. որ եւ ԲԶԷԶ.

Փնդռունք յորժամ մեռանիմ ի գունդ աղբոյն զինքեանս թագուցանեն. (Ոսկ. եզեկ.։)

Իբրեւ զփնդռունս եւ զճանճս, որ անկեալ յիւղ՝ մեռանին. (Տօնակ.։)