s.

huckster;
շրջող —, pedlar.

s.

ՓԵՐԵԶԱԿ ՓԵՐԵԶԻԿ. προτώλης propola. Վաճառօղ մանունց իրաց՝ զորս արդէն գնեալ է իւր. չէրչի, պաղարճի, մէտրէպաղ, մատրապաղ.

Եւ ոչ տեղի վաճառելոյ կրպակաւորն փերեզակաց։ Պատրօղ ի վաճառս իբր փերեզիկ. (Վրք. հց. ՟Բ։ Երզն. մտթ.։)

Ի շուրջ կուգայ զետ փերեզիկ. (Շ. առակք.։)