adj.

συμπτυκτικός constrictivus. Որ ինչ պնդէ եւ ամրացուցանէ որպէս փակաղակ. ախլակի նման.

Որպէս աղխիւք ինչ փակաղականօք զանջատեցելոցն զամենայն (ինչ) սահմանէ, եւ բովանդակէ, եւ զգուշացուցանէ. (Դիոն. ածայ.։)