s.

steer, bullock;
pn. Tzelig.

s.

Ցուլ փոքրիկ. զուարակ. մականուն եդեալ մարդոյ.

Ամրամն այն անուանեալ, որ ստ ուժեղականութեան անձինն՝ ցլիկ ի բազմաց յորջորջիւր։ Ամրամն այն՝ ցլիկն յորջորջեալ. (Յհ. կթ.։)