ձ.

ՑԱՒԱԿՑԵՄ ՑԱՒԱԿՑԻՄ. cf. ՑԱՒԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ.

Կարօտելոց ցաւակցեա՛. (Կլիմաք.։)

Աղաչէ օգնել. ցաւակցեն։ Ցաւակցիմ հիւանդաց՝ ի տես երթալով, եւ զհիւանդութիւն բառնալով. (Մխ. առակ.։)

Զիս թշուառացուցանել կամելով՝ պատճառաւ իմն ցաւակցին. (Պիտ.։)

Ի վերայ յոքունց առնուլ ողբս, եւ նոցայն ցաւակցել. (Մագ. ՟Ի՟Ը։)

Լե՛ր մխիթար ցաւակցելի (այսինքն ցաւակցելով). (Շ. եդես.։)