adj.

hedge-breaking.

adj.

Պատառօղ զցանկ. քակտիչ կարգաց եւ կրօնից.

Աստուածամարտ եւ ցանկապատառ դիւամոլի՝ անօրինին սմբատայ։ Գողացեալքդ ի գայլէն սմբատայ, եւ ցանկապատառ հետեւողաց նորա. (Մագ. ՟Ա. ՟Բ։)