adj.

hedge-repairing, restoring a wall.

adj.

Կարկատօղ զցանկ կամ զխրամատութիւն ցանկոյն.

Յարուսցէ զայլ ոմն պահպանօղ եւ խրամակարկատ։ Սուղ ինչ ցանկակարկատ լինել քան զայսոսիկ՝ որ խրամատին. (Մագ. ՟Բ. ՟Լ՟Ա։)