adj.

Առաւելագոյն. յաճախագյոն.

Ի քաղդէացւոց եւ յասորեստանեայց մատենից ցանկագոյն են մեր իրք. (Խոր. ՟Ա. 1։)

Կամ Առաւել ցանկալի. եւ Հաճոյական. προσανέστερος nimis gratus.

Յիշատակ բարի՝ անձին ե՛ւս ցանկագոյն, քան մարմնոյ՝ իւղ. այսինքն համբաւ բարի պարարէ զոսկերս. (Ածաբ. ժղ.։)