adj.

σωφρονέστερος modestior, castior. Առաւել ցածուն. պարկեշտագոյն.

Եթէ արդ եւս ցածուն իցես, յորժամ յայնպիսի տեսլենէն փախչէիր՝ եւս առաւել ցածնագոյն լինէիր. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 12։)