adj. s.

Իբր Արահետ. արահետական.

Րահետ կորստեան՝ չարին ազդմամբ ցուցեալ, սաստիկ շնչելով հիւսիսային հողմոյն. (Տաղ.։)

Րահետ սլացմամբ՝ լուսաթռիչ գնացիւք (խաչն վարագայ՝) դիմեալ յաշխարհ վասպուրական. (Գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արահետ, ից

Զրահետական

Զրահետ բերիմ

Զրահետ լինիմ

Զրահետ վարիմ

Մանրահետեմ, եցի

Յարահետեւիմ

Voir tout