s.

chief master or doctor, pontiff;
our Lord & Master jesus Christ.

s.

Պետ վարդապետաց. մեծ րաբուն. հայրապետ. առաջնորդ.

Վասն հանգուցեալ րաբունապետացն մերոց. (Ժմ.։)