s.

equal division.

s.

διατομή dissectio, divisio διανομή distributio. Տրոհումն. բաժանումն. բաշխումն. որոշումն. զանազանութիւն.

Իմաստասէրս քառորդ տեսակի որակութեանս առնէ տրամատութիւն։ Արարեալ զտրամատութիւնս առ ի տեսակս որակութեան։ Տրամատութիւն առնէ ներհակացն՝ երկակի տրամատելով. (Անյաղթ ստորոգ.։)

Արժան է տրամատութեամբ վերծանել ի կարգացմանն. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տրամատութիւն տրամատութիւնք
accusatif տրամատութիւն տրամատութիւնս
génitif տրամատութեան տրամատութեանց
locatif տրամատութեան տրամատութիւնս
datif տրամատութեան տրամատութեանց
ablatif տրամատութենէ տրամատութեանց
instrumental տրամատութեամբ տրամատութեամբք