adj.

dividing verses (point).

adj.

Բաժանիչ տուն առ տուն զընթերցուածս. տնատօղ.

Ամենեքին անաբաժին կէտ եւ հանգիստ զայս առնեն անմտութեամբ. (Ի գիրս խոսր. (ա՛յլ ձ. տնօրինաբաժին. իբր տնօրինեալ բաժանմամբ)։)