adj.

fond of mud, wallowing;

fig.

fond of sin.

adj.

Որ սիրէ զտիղմ՝ որպէս խոզ, եւ գորտն. նմանութեամբ՝ Մեղսասէր.

Ըստ նմանութեան խոզի տղմասէր. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Որպէս գորտոցդ ազգ ... սոյնպէս եւ ասացեալքս այսոքիկ՝ տղմասէրք եւ ժանտագործք. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Խնդրեն անարգքն եւ տղմասէրքն (դեւք) մտանել ի խոզսն։ Տղմասէր խոզից նմանեցին։ Խոզ տղմասէր է։ Ժանգահոտ տղմասէր վարուցն. (Իգն.։ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Թ։ Ճ. ՟Ը.։)