adj.

rolling, wallowing or draggling in the mud.

adj.

Թաւալեալ ի տղմի՝ որպէս խոզ.

Տղմաթաւալ անասնոցն զմարգարիտն առաջի արկցես։ Աղտեղացայ անմաքրական, տղմաթաւալ անլուացական։ Ի մաքրումն տղմաթաւալ անկելոյս. (Շ. ՟ա. յհ. ղէ։ Սկեւռ. աղ.։)